Renditingimused

1. Üldtingimused

Meie matkaautosid võib juhtida vähemalt 21-aastane isik, kes omab vähemalt B-kategooria juhiluba ja vähemalt 3-aastast juhistaaži. Rendilepingu sõlmimisel tuleb esitada rentnikul pass või ID-kaart ja juhiluba, juriidilise isiku esindajal ka B-kaardi koopia ja volikiri, lepingusse märgitavate juhtide juhiload, passid või ID-kaardid.

2. Broneerimine

Meie autosid saab broneerida meili- või telefoni teel. Broneeringu kinnitame 24 tunni jooksul. Broneering muutub siduvaks vaid pärast deposiidi tasumist. Deposiit, vähemalt 30% rendihinnast, minimaalselt 310€, tuleb tasuda järgmisel tööpäeval peale rendifirmalt kirjaliku kinnituse saamist broneeringu kohta.

Deposiit tuleb tasuda meie arveldusarvele:
Kinnisvarateenindus OÜ
EE807700771000836901
AS LHV Pank

3. Renditasu

Tasu rendiperioodi eest ja tagatis tasutakse täielikult 20 päeva ennem rendiperioodi algust vastavalt esitatud ettemaksuarvele.
Rendihinnas sisaldub tasu sõiduki kasutamise, hoolduse ja kindlustuse eest.
Rendihind ei sisalda autokütuse, gaasi, sisekoristuse, välise suurpuhastuse, reoveepaagi ja WC tühjendamise maksumust.

4. Tagatisraha

Tagatisraha peab rentnik maksma lepingu nõuete täitmise tagatiseks.
Tagatisraha suurus on 950 €, mis võrdub sõiduki kindlustuse põhiomavastutuse summa ja kasko halduskuludega. Tagatisraha tasutakse koos renditasuga. Lepingu lõppedes pretensioonide puudumisel tagatisraha tagastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

5. Rendiperiood

Talveperioodil 1. septembrist kuni 30. aprillini on lühim rendiperiood 3 ööpäeva. Suveperioodil 1. maist kuni 31. augustini on lühim rendiperiood 5 päeva. Rendiperioodi alguse ja lõpu lepivad Rentnik ja Rendileandja kokku rendilepingus.

6. Piirangud

Sõidukites on keelatud suitsetada, vedada loomi ja vaakumpakendisse pakendamata värsket kala.
Rentnikul on keelatud sõita Sõidukiga väljaspool Eestit, kui tal puudub selleks Rendifirma eelnev kirjalik nõusolek.
Sõidukiga on keelatud sõita Venemaale, Ukrainasse, Valgevenesse, Moldovasse ja Türki.
Jalgrattahoidjad ei sobi elektrijalgratastele.

7. Kütus

Rendifirma on kohustatud andma Sõiduki rendile täis kütusepaagiga ning Rentnik on kohustatud Sõiduki tagastama täis kütusepaagiga või hüvitama Rendifirmale puuduoleva kütuse maksumuse ja tankimise teenustasu 15 €+2,50 €/l. Kütuse hulka kütusepaagis arvestatakse sõiduki kütusemõõdiku näidu alusel.

8. Sõiduki tagastamine

Autoelamu tuleb tagastada samas seisukorras, nagu see oli rendile võtmise hetkel, WC kassett ja reoveepaagid tühjendatuna.
Välipesu ei ole nõutav kui sõiduk ei ole tugevasti, eripuhastust nõudvalt määrdunud. Rendileandjal on õigus nõuda koristusraha kui auto ei ole piisavalt hästi koristatud. Siseruumide koristuse ja pesu hind on 45 €, väline eripesu 45 €, WC kasseti tühjendamine 65 € ja reoveepaagi tühjendamine 15 €. Kogu autoelamu koristus 120 €.

Rikked ja vigastused, mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks, hüvitab rentnik autoesinduse hinnakirja alusel.

Kõik renditingimused leiate rendilepingust, mis tuleb sõlmida enne auto rendile võtmist. Rendilepinguga tutvumiseks kirjuta booking@leisurecar.ee